Çerez Aydınlatma Metni

Hitay Holding A.Ş. (“Hitay Holding”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uyumluluk hususuna gerekli özeni göstermekte olup bu takdirde azami bütün önlemleri almaktayız. Bu sebeple hangi kişisel verilerinizi ne amaçla kullandığımızı detaylarıyla anlatan bu metni okumanız, kişisel verilerinizin idari ve teknik güvenliğinden “Veri sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olan Hitay Holding’in yükümlülüklerini net bir şekilde anladığınızı göstermeniz bizim için çok önemlidir. 

Neden bu metni okuyorum?

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi, kişisel verileri işlenen (kullanılan) kişilerin (KVKK’da ilgili kişi olarak ifade edilmektedir) bu verileri kullanan “Veri Sorumlusu” tarafından bilgilendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bizler de Veri Sorumlusu olarak sizler hakkında işleyeceğimiz kişisel verilerle ilgili bilgilendirildiğinizi ispat etmek durumundayız.

Kullanılan kişisel verileriniz neler olup hangi yollarla elde edilmektedir?

Hitay Holding olarak aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verilerinizi, internet sitemizi kullanmanızla birlikte elde etmekteyiz. Elde edilen kişisel verilerinizin neler olduğu ve elde etmemizin hukuki sebebi aşağıda açıklanmıştır: 

Veri Kategorisiİşlenen Kişisel VerilerinizElde Etme Hukuki Sebebi
İşlem Güvenliği VerisiIP bilginizBelirtilen bilginiz, Hitay Holding internet sitemizi ziyaretiniz vasıtasıyla otomatik yollarla ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıylaHitay Holding’in meşru olan menfaatlerinin yerine getirilmesi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle elde edilmektedir.  
Pazarlama VerisiÇerezler vasıtasıyla elde edilen ziyaretlerinize ilişkin bilgiler (Tercihleriniz, ziyaret ettiğiniz sayfalar, ziyaret sıklığınız ve ziyaretinizin süresi…)www.Hitay Holding.com.tr/en/ internet sitemizi ziyaretiniz vasıtasıyla otomatik yollarla ve açık rızanızın varlığı halinde elde edilmektedir.

Elde edilen kişisel verileriniz hangi amaçla ve hukuki sebeple kullanılmaktadır?

Hitay Holding tarafından aşağıda yer verilen tabloda, aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiği faaliyet kapsamında gerçekleştirilen kişisel veri işleme amaçları detaylandırılmıştır. Her bir kişisel veri işleme amacı, amaç kapsamında kullanılan kişisel veri kategorileri ve ilgili hukuki sebep ile eşleştirilmiştir.

Kişisel Veri İşleme Amacıİlgili Kişisel Veri Kategorisiİşleme Hukuki Sebebi
Zorunlu olan çerezlerimiz vasıtasıyla internet sitesinin güvenliğinin sağlanması, Hizmetlerimizin sunulmasında kesinti olmaması ve kullanıcı deneyiminin güçlendirilmesi,Çerezlere ilişkin tercihlerinizin kaydedilmesi amaçlarıylaİşlem güvenliği kategorisindeki verileriniz,Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıylaHitay Holding’in meşru olan menfaatlerinin yerine getirilmesi için işlemenin zorunlu olması hukuki sebebiyle işlenmektedir.
Hitay Holding internet sitesi ziyaretçilerinin kullanımlarına yönelik analitik ölçümler yapılması,Analitik ölçümler vasıtasıyla öğrenilen ziyaretçi hareketlerine yönelik hizmetlerimizin geliştirilmesi,Hitay Holding internet sitesi gerçekleştirilen ziyaretlerin sayısını arttırılabilmesi amaçlarıylaPazarlama kategorisindeki verileriniz,Açık rızanızın varlığı halinde işlenmektedir.

Çerezlerin kullanımına ilişkin tercihlerinizi dilediğiniz zaman …. adresinden değiştirebilirsiniz.

Kişisel verileriniz başkalarına aktarılıyor mu?

Çerezler ile yürütülen faaliyetlerimiz kapsamında kişisel verileriniz; Hitay Holdinghizmetlerinin size özelleştirilerek geliştirilmesi, pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amaçları ile geliştiriciler ve hizmet sunucularına aktarılabilmektedir.

KVKK size hangi hakları veriyor?

KVKK size kişisel verileriniz üzerinde kontrol sağlayabilmeniz amacıyla, (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (d) varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; (f)kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir çok hak sağlamaktadır. Bu hakların tamamını ve detaylarını KVKK’nın 11. maddesinde bulabilirsiniz.

Haklarınızı nasıl kullanabilirsiniz?

Belirtilen haklarınızı kullanmak isterseniz taleplerinizi bize yazılı olarak (örneğin ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla) veya kvkk@hitay.com adresine, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bizedaha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.